bazyabi

آخرین اخبار در مورد بستری‌شدگان کرونایی

دومین روز بدون فوتی کرونایی در مازندران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۲۷ بیمار کرونایی جدید، به ۹۱ نفر رسید که از این تعداد ۱۸ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، روزهای کرونایی درحالی در مازندران ادامه دارد که دومین روز بدون فوتی کرونایی در استان را سپری کردیم. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۲۰ نفر مشکوک به کرونا در سطح استان، بر ...

فوت ۲ مازندرانی بر اثر کرونا

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۶ بیمار کرونایی جدید، به ۸۶ نفر رسید که از این تعداد ۱۶ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، درحالی نوروز در پیش است که شبانه‌روز گذشته با ادامه روزهای پرتب و تاب کرونایی و همچنین ثبت ۲ فوتی کرونایی نگرانی‌ها بیشتر شد. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۱۱ نفر مشکوک ...

آخرین وضعیت کرونا در مازندران | افزایش شمار بیماران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۵ بیمار کرونایی جدید، به ۷۰ نفر رسید که از این تعداد ۱۹ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، روزهای اخیر شاهد افزایش شمار بیماران مبتلا و بستری کرونایی در استان مازندران هستیم، به‌طوری‌که بعد از ماه‌ها پای رنگ قرمز کرونایی به نقشه کرونایی مازندران باز شد. همچنین طی ۲۴سا ...

ثبت روز سفید کرونایی در مازندران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۷ بیمار کرونایی جدید، به ۴۹ نفر رسید که از این تعداد ۵ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، بعد از گذشت دو روز متوالی که شاهد یک فوتی کرونایی در استان شبانه‌روز گذشته روزی بدون فوتی همراه با پسروی کرونایی در استان سپری شد.   همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۲ نفر م ...

تکرار یک فوتی کرونایی در مازندران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۸ بیمار کرونایی جدید، به ۷۰ نفر رسید که از این تعداد ۲۳ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، روزهای کرونایی درحالی سپری شد که شبانه‌روز گذشته یک مورد فوتی براثر کرونا در مازندران داشتیم. کروناطی ۲۴ ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۱۷ نفر مشکوک به کرونا در سطح استان، براساس تشخیص بالینی در بیمارس ...

سومین روز بدون فوتی کرونایی در مازندران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۳۴ بیمار کرونایی جدید به ۱۴۴ نفر رسید که از این تعداد ۴۴ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، شبانه‌روز گذشته هم شاهد روزی بدون فوتی کرونایی در استان بودیم و همچنین موارد ابتلا جدید هم کاهش یافت که امیدواریم این روند تداوم یابد. طی ۲۴ ساعت گذشته نیز تعداد ۳۰ بیمار مشکوک به کرونا در سطح استا ...

۱۲۰ مازندرانی دیگر کرونایی شدند

طی شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۲۰ بیمار کرونایی جدید، تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل به ۴۲۵ نفر رسید که از این تعداد ۸۳ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، ویروس کرونا درحالی در استان درحال پیشروی است موارد ابتلا روی دور تند کرونایی استان قرار گرفته که نگران کننده است. طی ۲۴ ساعت گذشته نیز تعداد ۹۹ بیمار مشکوک به کرونا در سطح استان، براساس تشخیص بالی ...